„80% WSZYSTKICH CHORÓB WSPÓŁCZESNYCH
Ma Bezpośredni Związek
Z Jakością Wody Pitnej”

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)